Kiss Proton : Soutěže

Rádio online Studio online

Právě hraje:

MASTERBOY
PORQUE TE VAS

Playlist > Napište nám >

Výherní řád

 

Výherní řád

 • 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • 2. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • 3. Výhry v soutěži nelze soudně vymáhat.
 • 4. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • 5. Nebude-li výhra soutěžícím výhercem vyzvednuta do 30ti dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
 • 6. Finanční výhry nad 10.000 Kč podléhají zdanění srážkovou daní. Finanční částka je výherci převedena na jeho bankovní účet.
 • 7. Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu), zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
 • 8. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry nejsou vyměnitelné.
 • 9. V soutěžích organizovaných společnostmi rádio ProTon s.r.o. a Kiss Proton s.r.o. může soutěžící vyhrát pouze 1x za 2 kalendářní týdny, celkem pak 2x za měsíc. Omezení se vztahuje i na nejbližší rodinné příslušníky výherce.
 • 10. Pokud je výhrou poukaz, je potřeba si výhru vyzvednout co nejdříve. Platnost poukazu je většinou časově omezena.
 • 11. Výhry v podobě alkoholických nápojů se vydávají pouze osobám starším 18-ti let.
 • 12. Mimoplzeňským výhercům lze na požádání výhru zaslat poštou s tím, že poštovné hradí výherce. Nezasílají se výhry velké hmotnosti a velkých rozměrů (např. kartony vody, jízdní kolo, skleněné předměty), alkohol a výhry větší hodnoty (např. mobilní telefony, elektronika), u kterých je potřeba podepsat předávací protokol příslušným výhercem.
 • 13. Prosíme výherce, aby si připravili průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, kartičku pojištěnce). Pokud si nemůže výherce cenu vyzvednout osobně, může tímto pověřit jinou osobu, která při výdeji předloží plnou moc.
 • 14. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci rádia Kiss Proton a jejich rodinní příslušníci.
 • 15. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
 • 16. Výhry si můžete vyzvednout každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin ba recepci rádia Kiss Proton. Pokud se Vám tento termín nehodí, kontaktujte prosím naši recepční na telefonním čísle 377 900 900.